Reciclatge Vegetal Viñals, empresa jove, dinàmica i amb preocupació per tot allò relacionat directe o indirectament amb la sostenibilitat i el medi ambient, es dedicada a la recollida, gestió i transformació de tot tipus de restes vegetals i orgànics.

El nostre objectiu es solucionar els problemes que aquestes restes generen, ja sigui en termes de poda i jardineria, troncs, soques, orgànica, palmeres o podes forestals. A RVV, recollim les restes vegetals, les transformem i les proveïm tan a jardiners com a aquells especialitzats en el sector agrícola i industrial. Així doncs, l’empresa elabora compost provinent, majoritàriament, dels residus orgànics i vegetals.

ReciclatgeVegetal Viñals

A RVV disponem de diversos productes: compost (ideal per a jardiners i agricultors), terres vegetals, àrids i enceballs. Per més informació cliquiaquí.

Tots els nostres productes són proveïts amb bosses Big/Bag i/o a granel.

Disposem de servei a domicili. Per més informació contacti amb nosaltres a través de e-mail i/o la pàgina de Facebook.

Compra disponible

Show More

Reciclatge Vegetal Viñals S.L.