Reciclatge Vegetal Viñals, empresa jove, dinàmica i amb preocupació per tot allò relacionat directe o indirectament amb la sostenibilitat i el medi ambient, es dedicada a la recollida, gestió i transformació de tot tipus de restes vegetals i orgànics.

El nostre objectiu es solucionar els problemes que aquestes restes generen, ja sigui en termes de poda i jardineria, troncs, soques, orgànica, palmeres o podes forestals. A RVV, recollim les restes vegetals, les transformem i les proveïm tan a jardiners com a aquells especialitzats en el sector agrícola i industrial. Així doncs, l’empresa elabora compost provinent, majoritàriament, dels residus orgànics i vegetals.

ReciclatgeVegetal Viñals