recollir

transformar

proveir

El compost obtingut és una adob excel•lent per l’agricultura, amb aplicació directa per a la millora de les terres, i per la jardineria, a partir del qual es poden obtenir diferents tipus de terres vegetals i enceballs/Recebos. Tots els productes són proveïts “granel” i/o “Big Bag”.

-Compost. Aquest compost 100% ecològic, es doncs, adient per agricultors i jardiners que busquen una millora del sòl, així com, horts urbans, petites hortes o de grans extensions.

-Terra Vegetal. Les terres vegetals, s’utilitzen per la creació de parterres i tot tipus de jardineria. Per a l’elaboració s’utilitzen sauló garbellat i compost vegetal com a matèries primeres.

-Enceball/Recebo. És una terra de jardineria de granulometria fina que s’utilitza com adob ideal per a la gespa. Com a part del seu procés d’elaboració, formen part la sorra de Santa Coloma i el compost vegetal com a matèries primeres.

-Altres. També disposem de substrats especials (realitzats a mida) i àrids (Sorra de Santa Coloma, Sauló Garbellat, Granet Rosat,...).

3 PROVEIR

A RVV disponem de diversos productes: compost (ideal per a jardiners i agricultors), terres vegetals, àrids i enceballs. Per més informació cliquiaquí.

Tots els nostres productes són proveïts amb bosses Big/Bag i/o a granel.

Disposem de servei a domicili. Per més informació contacti amb nosaltres a través de e-mail i/o la pàgina de Facebook.

Compra disponible

Show More

Reciclatge Vegetal Viñals S.L.