recollir

transformar

proveir

El compost obtingut és una adob excel•lent per l’agricultura, amb aplicació directa per a la millora de les terres, i per la jardineria, a partir del qual es poden obtenir diferents tipus de terres vegetals i enceballs/Recebos. Tots els productes són proveïts “granel” i/o “Big Bag”.

-Compost. Aquest compost 100% ecològic, es doncs, adient per agricultors i jardiners que busquen una millora del sòl, així com, horts urbans, petites hortes o de grans extensions.

-Terra Vegetal. Les terres vegetals, s’utilitzen per la creació de parterres i tot tipus de jardineria. Per a l’elaboració s’utilitzen sauló garbellat i compost vegetal com a matèries primeres.

-Enceball/Recebo. És una terra de jardineria de granulometria fina que s’utilitza com adob ideal per a la gespa. Com a part del seu procés d’elaboració, formen part la sorra de Santa Coloma i el compost vegetal com a matèries primeres.

-Altres. També disposem de substrats especials (realitzats a mida) i àrids (Sorra de Santa Coloma, Sauló Garbellat, Granet Rosat,...).

3 PROVEIR

compost
compost
terres vegetals
terres vegetals
enceball
enceball
Substrats especials i àrids
Substrats especials i àrids
Agricultura Ecològica
Agricultura Ecològica
Parc Públic
Parc Públic
Camps de Golf
Camps de Golf
Granet Rosat
Granet Rosat
Hort Urbà
Hort Urbà
Parcs
Parcs
Gespa
Gespa
Sauló Garbellat
Sauló Garbellat
Horts extensius
Horts extensius
Vivers
Vivers
Gespa
Gespa
Sorra de Santa Coloma
Sorra de Santa Coloma