recollir

transformar

proveir

A Reciclatge Vegetal Viñals obrim les portes a tot tipus de residu relacionat amb el compost anomenat “verd” i “orgànic”.

-Troncs

-Soques

-Palmeres

-Podes forestals

-Poda i jardineria

1 RECOLLIR

troncs
troncs
Palmeres
Palmeres
Troncs
Troncs
Troncs
Troncs