recollir

transformar

proveir

La finalitat de “Transformar” és convertir el “verd” i “l’orgànica” en compost. Aquesta transformació és duu a terme mitjançant la trituració del “verd” i, posteriorment, amb el procés de compostatge totalment ecològic (amb una durada aproximada de 6 a 8 mesos).

El compost és un nutrient per el sòl que té com a finalitat la millora de l’estructura i la reducció de l’erosió. Així mateix, aquest compost és útil per a l’absorció d’aigua i de nutrients en el procés de creixement de les plantes.

2 TRANSFORMAR

Trituració
Trituració
Trituració
Trituració
Piles de Compost
Piles de Compost
Cribar
Cribar
Compost finalitzat
Compost finalitzat
Saques a Domicili
Saques a Domicili